Ashford Threading Hook

£5.95
inc VAT

Ashford Threading Hook

Metal threading hook with nylon handle.