Ashford Drum Carder Drive Belt

£12.95
inc VAT

Ashford Drum Carder Drive Belt

Delivery 1 to 2 weeks

Spare drive belt for the Ashford drum carders.